top of page

In 6 stappen naar een certificaat

Het assessment is exhaustief en diepgaand. Hoewel we efficiënt te werk gaan en de assessment tool ook heel gebruiksvriendelijk is en toelaat de vragenlijst over verschillende teamleden te verspreiden, vraagt het assessment toch een zekere inspanning. De return is navenant diepgaand en zeer waardevol.

  • We starten het assessment met een intakegesprek. Dit is een digitale vergadering van een uur waarin we samen de deelnamecriteria overlopen, maar tevens duiding geven bij de verschillende vragen die in de survey zijn opgenomen, de achterliggende maturiteitsschalen, het verdere verloop van het assessment. We ondertekenen een NDA en informeren je over onze maatregelen rond databeveiliging. Wees gerust: jouw data is veilig en vertrouwelijk. Voorlopig komt niet elke organisatie in aanmerking om het assessment te doorlopen en dus een certificaat te bekomen. Er zijn enkele criteria waaraan de finance functie moet voldoen, maar belangrijker is of de finance functie die het assesment wil doen ook effectief verantwoordelijkheid draagt voor de toekomstige uitbouw van de belangrijkste finance-domeinen. Meer details: klik hier.

  • Na goedkeuring van de deelname krijgt u een uitgebreide online survey die alle aspecten van de finance functie omvat. De survey zit zodanig in elkaar dat de verschillende medewerkers binnen finance een bijdrage kunnen leveren per hoofdstuk.

  • We beoordelen de resultaten van de survey en gaan deze benchmarken. Om de resultaten juist en degelijk te interpreteren plannen we een workshop waarbij de deelnemende organisaties toelichting kunnen geven bij de antwoorden. Zo kunnen we bij de beoordeling ook rekening houden met specifieke, bedrijfsgerelateerde elementen.

  • Met deze input gaan we de verschillende onderdelen en vragen finaal evalueren, benchmarken en beoordelen met een score. Daaruit volgt een uitgebreid rapport, waarover de deelnemers tekst en uitleg krijgen. Hieruit volgt een lijst van verbeteringspunten. Vanaf hier kunnen de teams duidelijke prioriteiten stellen en het verbeteringstraject aanvatten.

  • Dan worden de resultaten en de evaluatie ervan overgemaakt aan de supervisory board. Die beslist bij unanimiteit of het resultaat van het assessment ook een certificaat verdient. De supervisory board komt twee keer per jaar samen.

  • Er zijn jaarlijks twee momenten waarop het certificaat wordt toegekend, maar er is ook één groot jaarlijks event waarop we de certificaathouders in de spotlights zetten. Ook in andere media geven we ruchtbaarheid aan de behaalde certificaten. Het certificaat geldt voor twee jaar. Stilzitten is evenwel geen optie: het certificaat is geen einddoel. Tevens nemen we diverse andere initiatieven om het certificaat en de certificaathouders in de picture te zetten. Het behalen van het certificaat geeft ook toegang tot een exclusief netwerk van peers en e-learnings.

bottom of page