De ultieme externe erkenning: het certificaat?

Tot nu toe was het assessment vooral een ‘interne’ management tool die de leiding van de finance functie nieuwe inzichten verschaft in de kwaliteit van de organisatie. Maar de uitkomst van het assessment kan ook ingezet worden in het bekomen van een  ‘certificaat voor een future proof finance functie’.

Dit certificaat is een prestigieus label waarmee je als organisatie naar buiten mag komen als je organisatie succesvol het future proof assessment heeft doorlopen. Het label draagt bij aan de positionering en geloofwaardigheid van de finance functie. En dit zowel naar interne als externe stakeholders. En niet in het minst ook bij de zoektocht naar nieuw talent in de war on talent. Finance departementen met ambitie en een voortrekkersrol hebben immers altijd een streepje voor.

De toekenning van het certificaat gebeurt door een onafhankelijk supervisory board samengesteld met ervaren professionals die vanuit verschillende invalshoeken bij de finance functie betrokken zijn. Zij zullen de resultaten van het assessment bespreken in het licht van het type bedrijf, de sector waarin het actief is, het groter belang van sommige aspecten, … en beslissen vervolgens bij unanimiteit.

De supervisory board

Prof. Dr. Philip Joos, hoogleraar Tilburg University en TIAS School for Business and Society

Tom Bamelis, CFO Ackermans & Van Haren en bestuurder diverse ondernemingen

Prof. Dr. Bart Dierynck, hoogleraar Tilburg University en TIAS School for Business and Society

Leen Geirnaerdt, bestuurder diverse ondernemingen

Richard Reis, partner Argos Wityu en bestuurder diverse ondernemingen

Prof. Dr. Hugues Pirotte, hoogleraar Solvay

Katleen Vandeweyer, bestuurder diverse ondernemingen

Bart Adam, global advisor to CEO, xGlobal CFO Securitas AB 

 

Het certificaat is geldig voor twee jaar, maar is verlengbaar. Daarvoor moet het assessment opnieuw doorlopen worden. De reden hiervoor? Future proofness kan nooit een eindpunt zijn, zeker niet in een snel veranderende wereld. Dit betekent ook de intrede van nieuwe criteria waar je als finance functie snel en wendbaar mee om moet kunnen.

 “Certified Future Proof Finance Function is een kwaliteitslabel maar eveneens een werkinstrument.”

 

Het is de impact die telt

 

Er zal geen enkel bedrijf zijn die dit certificaat kan bekomen, zonder dat de overtuiging er ook is bij de assessors en de leden van de supervisory board is dat de finance functie ook impact heeft op het bedrijf.  Een finance functie zou denkbeeldig als standalone wel future proof kunnen zijn door de inzet van state-of-the-art tools, super efficiënte processen en met de beste talenten, maar als er niets gebeurt met de analyses en deze blijven zweven op de finance-afdeling, dan heeft die inspanning totaal geen zin. Er moet geluisterd worden naar de finance functie, er moet iets gebeuren met de analyses die ze maakt en de adviezen die ze formuleert.

 

Betekenis van het certificaat

  • Het certificaat is de ultieme erkenning van de kwaliteit van jouw finance functie. Er is duidelijk gewerkt en geïnvesteerd in de werking, de processen, de tools, de skills van de medewerkers...

  • Het behalen van het certificaat is ook erkenning van de inspanningen van jouw medewerkers. Maak hen nog trotser op hun werk en de functie die ze vertegenwoordigen door deze externe herkenning.

  • Grijp het assessment en het behalen van het certificaat aan om de jaarlijkse teamstudiedag te stofferen en een verbeteringstraject met een breed draagvlak in het team te starten

  • Het certificaat is jouw wapen in de strijd om de beste talenten aan te werven. Je toont ermee dat je op de juiste track zit en blijvend investeert in de finance functie.

  • Toon aan jouw stakeholders, zoals de banken, de auditors, maar evengoed intern zoals het personeel van jouw bedrijf dat je in het finance departement de zaken goed op orde hebt.