top of page

HOE

Na een gesprek en toelichting bij de werkwijze start het team met het invullen van een uitgebreide vragenlijst. De vragenlijst is
opgesplitstin de verschillende domeinen van finance waardoor deze gemakkelijk kan verspreid worden onder verschillende teamleden.

Als de vragenlijst is ingevuld, dan volgt een meeting waarin we samen door de antwoorden gaan. Sommige vragen kunnen mondeling beantwoord worden, andere hebben mogelijks nog wat extra toelichting nodig. De bedoeling is dat we als assessor de antwoorden goed begrijpen en dat we ook inzicht krijgen in specifieke bedrijfs- of sectoreigen elementen die van invloed zijn op de antwoorden.

De antwoorden worden geanalyseerd en getoetst aan onze onderliggende benchmarks, maturiteitsassen en best practices.

Onderliggende benchmarks, maturiteitsschalen en best practices bepalen de score.

 

bottom of page