top of page

Hoe verloopt het assessment?

Na een intakegesprek en toelichting bij de werkwijze start het team met het invullen van een uitgebreide vragenlijst. De vragenlijst is opgesplitst in de verschillende domeinen van finance waardoor deze gemakkelijk kan verspreid worden onder verschillende teamleden.

 

Als de vragenlijst is ingevuld, dan volgt een meeting waarin we samen door de antwoorden gaan. Sommige vragen kunnen mondeling beantwoord worden, andere hebben mogelijks nog wat extra toelichting nodig. De bedoeling is dat we als assessor de antwoorden goed begrijpen en dat we ook inzicht krijgen in specifieke bedrijfs- of sectoreigen elementen die van invloed zijn op de antwoorden.

 

Vervolgens worden de antwoorden geanalyseerd en getoetst aan onze onderliggende benchmarks, maturiteitsassen en best practices.

 

Het resultaat is een uitgebreid rapport waarmee u als CFO aan de slag kan. De uitkomst van het assessment wordt in een workshop gepresenteerd aan de CFO of het team. 

 

Het assessment is het referentiepunt voor finance departementen: het maakt meteen duidelijk wat wel en minder relevant is en helpt de prioriteiten te bepalen. Met andere woorden: waar moet je als CFO echt op inzetten? Het assessment zorgt daarbij ook voor een objectief draagvlak om werk te maken van verandering en verbetering. Het is ook uniek in zijn soort: in tegenstelling tot de klassieke benchmark-tools wordt vooral ook een uitspraak gedaan over kwalitatieve elementen.

bottom of page