Finance functie heeft nood aan holistisch zicht van waardering

Het is geen nieuws dat ondernemers telkens meer het fundamenteel belang van duurzaamheid inzien. Wel is het volgens professor Alex Edmans de determinerende factor die het langetermijnsucces van de organisatie zal bepalen en op die manier ook het ondernemerslandschap grondig gaat wijzigen. “In het verleden golden SDG’s om organisaties te behoeden van negatieve impact. Het voorkomen van schandalen was dan ook vaak de rol van CSR (Corporate Social Responsibility of Maatschappelijk verantwoord ondernemen). Nu gaan organisaties inzien dat het opnemen van duurzaamheidsdoelstelling ook kan gaan om het creëren van positieve waarden. Als de organisatie daarop inzet, creëert het langetermijnwaarde.”

“Om te weten hoe de duurzaamheidsdoelstellingen een impact zullen hebben op het bedrijf speelt de finance functie een belangrijke rol. De finance zal immers genoodzaakt zijn om af te stappen van de kwantificeerbaarheid. Het zijn immers dimensies die je zal moeten waarderen zonder zomaar te kwantificeren. Divisieprestaties worden gemeten op basis van winstgevendheid. Een divisie kan echter met het oog op de lange termijn bijzonder investeren in bijvoorbeeld R&D, werknemerstevredenheid, klantentrouw, reduceren van CO2-voetafdruk, waardoor het actueel bijvoorbeeld minder winst maakt. En dit kan een belangrijke impact hebben op het toekomstverhaal van de organisatie. Als finance functie is het daarom belangrijk om een meer holistisch zicht te hebben op waardering. De prestatie-evaluatie moet afgestemd zijn op de langetermijnvisie. Het begrijpen van die prestatieverbeteringen is essentieel maar daarom niet eenvoudig. Om te zien wat het effect is van die dimensies moet de finance functie en bijgevolg de organisatie geduld uitoefenen. Ze zijn immers niet meteen te zien.”

Het kwantificeren van duurzaamheidsdoelstellingen is volgens Edmans dus niet zo gemakkelijk. “Je kan het wel benaderen. De finance functie denkt te vaak: als het niet meetbaar is, moeten we er geen rekening mee houden. Niet is minder waar. Hoe je een job kiest, hangt ook niet uitsluitend af van jouw salaris. Er spelen heel wat andere factoren mee. Voor de finance functie is dat niet anders. Deels zal het wel proberen te rapporteren over die additionele dimensies met waarde. Een sustainable living plan in een bedrijf kan op termijn leiden naar sterkere profielen die voor de organisatie willen werken. Of het zal de klant drijven om zijn product of dienst bij jou te kopen. Er is een reden waarom merken die het dichtst bij ons geloof en onze doelen liggen, het meest in omzet stijgen… De klanten geven enorm om de maatschappelijke waarde van het bedrijf en het product of de dienst.”


Langetermijnwaarde

Succes in de finance functie hangt dus af van het creëren van langetermijnwaarde. “Vandaag kijken nog te veel mensen louter naar het verbeteren van de koers of inkomsten. Bedrijven moeten zich realiseren dat het creëren van langetermijnwaarde telkens belangrijker zal worden voor aandeelhouders en stakeholders.”

Gevoelsmatig heeft dit volgens Edmans ook een impact. “Het creëren van langetermijnwaarde is een rechtstreekse link met de rol van een bedrijf om actief bezig te zijn met de maatschappelijke verbetering van zijn activiteiten. De focus op het ‘goede’ in plaats van het vermijden van het ‘slechte’, zoals een schandaal bijvoorbeeld. Finance wordt te vaak nog beschouwd als risk management post. Zolang de onderneming maar niet in een volgend schandaal verwikkeld geraakt. Bedrijven kunnen echter actief waarde creëren door constant het ‘goede’ te doen. Tijdens de pandemie maakten de ingenieurs van Mercedes Formula One CPAP-ademmachines om mensen sneller uit intensive care te krijgen. Als ze dit niet hadden gedaan, zou er geen verzet tegen zijn geweest achteraf of controverse. Het doel was niet om controverse te vermijden maar wel om effectief het ‘goede’ te doen. Historisch gezien zou finance hebben gezegd: hoe kunnen we hier geld van maken? Het bedrijf zag het echter anders: we zitten in een pandemie en het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze ingenieurs in te zetten en hun expertise te gebruiken. Op de lange termijn kan dit het imago van het bedrijf boosten. En misschien trekt het hierdoor sterkere profielen aan die willen werken voor het bedrijf. Voor de finance functie is het dus belangrijk om niet naar de geldelijke vertaling van deze keuze te kijken of het minimale te doen om een schandaal te voorkomen, maar wel om de positieve ontwikkeling te zien voor onze maatschappij.”


Communicatie

Volgens Edmans wijzigt ook de communicatie tussen de finance functie en de interne stakeholders wanneer de doelen aan het langetermijnverhaal van de onderneming worden gelinkt. “Goede finance stipuleert werknemers zo weinig mogelijk te betalen, terwijl het verstaan van de menselijke waarde in een onderneming, zoals tevredenheid, een erg krachtige langetermijnreturn kan zijn. Een Engels energiebedrijf verbeterde zo zijn duurzaamheid waardoor het de green bond markt kon aansnijden en dus de kosten op financiering kon reduceren. De CFO van die speler was heel dankbaar dat duurzaamheid de essentie van zijn domein voor de organisatie herwaardeerde. De non-financials zullen ultiem financials worden in de toekomst. De menselijke waarde van een divisie zal bijvoorbeeld een KPI worden. Anders valt dit niet te meten of evalueren. De finance functie zal de juiste mindset moeten hebben en begrijpen. Anders zal het de lange termijn nooit prioriteren. De financemedewerkers zal multiskilled en -gefaceteerd zijn. Een finance functie die enkel de cijfers volgt wordt eruit gestoten door Artificial Intelligence (AI). De finance functie moet verzekeren dat het de zaken opvangt die AI niet kan opvangen. En dat impliceert een totaal andere benadering van de finance functie. Finance moet het belang daarvan inzien. De CFO van de toekomst zal een wijdverspreid zicht hebben over de hele organisatie en dat zal zich niet meer beperken tot uitsluitend finance.”