top of page

Finance functie van Barco is future proof gecertifieerd


Barco is het eerste bedrijf in België dat een certificaat heeft ontvangen voor een future proof finance functie. Het certificaat is de validering van het succesvol doorlopen van een exhaustief assessment dat alle aspecten van de werking van de finance functie onder de loep neemt. Het assessment en certificaat is een initiatief van Financial Media (o.a. uitgever van CFO Magazine), Deloitte en Tilburg University – Tias.

“Met de ontwikkeling van het future proof assessment wilden we in eerste instantie een managementtool ontwikkelen die de CFO objectieve feedback over het gevoerde beleid geeft en handvaten aanreikt om het beleid bij te sturen”, zegt Peter De Roeck, managing partner van Financial Media. “In partnership met experts van Deloitte en de universiteit van Tilburg en Tias hebben we anderhalf jaar gebouwd aan het concept dat bestaat uit een uitgebreide survey, workshops ter evaluatie van de antwoorden en onderliggende benchmark en positionering op maturiteitsschalen.”

“Het assessment gaat diep en behelst alle aspecten van de finance functie”, vult Tom Vancauwenberge, verantwoordelijke partner bij Deloitte aan. “Enerzijds nemen we de ‘output’ van de finance functie gedetailleerd onder de loep: van alle elementen in operationeel finance over de verschillende aspecten van business finance tot meer gespecialiseerde topics zoals treasury of fiscaliteit. Daarnaast is er natuurlijk de ‘input’ die finance nodig heeft: mensen, processen, tools. Ook die worden stevig onderzocht en besproken.”

Het eindresultaat van deze oefening is een overzichtelijk rapport waar de CFO een duidelijke positionering van de finance functie krijgt met een oplijsting van mogelijke verbeterpunten. “De balans van enerzijds de inzet die we als team moeten leveren om het assessment en de workshops te doorlopen en de output anderzijds is meer dan positief”, zegt Veronique Feys, VP corporate finance bij Barco. Zij nam de coördinatie van de ganse oefening bij Barco op zich. “We hebben de volledige vragenlijst die aan de basis van het assessment ligt verdeeld over alle verantwoordelijken van de subdomeinen. Binnen een periode van 2 weken en met een inspanning van in totaal 3 mandagen (verspreid dus over een aantal medewerkers) waren we klaar voor de eerste workshop. Op zich is deze al zeer leerrijk omdat de assessors doorgraven naar het waarom van het antwoord en de inhoudelijke discussie al op gang trekken.”

“Na het volledige assessment krijgt de CFO en het finance team als eerste het eindrapport te horen en te lezen”, zegt Peter De Roeck. “Tot hier is het een ‘interne tool’, maar we sturen het rapport met goedkeuring van het deelnemende team ook door naar een onafhankelijke supervisory board voorgezeten door professoren van de universiteit van Tilburg en verder bestaande uit bestuurders van bedrijven en CFO’s. Die board evalueert en bespreekt de uitkomst van het assessment en kent al dan niet het Future Proof certificaat toe. Het certificaat is geldig voor 2 jaar. Dan moet een nieuw assessment, waarin weer nieuwe insteken en vragen zullen opgenomen worden doorlopen worden. We hopen dat de deelnemende CFO’s de suggesties die ze gekregen hebben ter harte zullen nemen. Future Proof zijn is immers geen eindpunt maar een continu verbeterproces.”

Ann Desender, CFO van Barco is bijzonder trots op het certificaat. “Voor ons voelt het certificaat ook echt als een kwaliteitslabel. Onze finance functie is het resultaat van een globaal divers en vooral zeer gedreven team die de lat voor zichzelf steeds hoger legt. Dat dit dan nu resulteert in deze erkenning is zeer gewaardeerd door iedereen in het bedrijf. Maar belangrijker nog is dat iedereen terug nieuwe inzichten en uitdagingen krijgt om ermee aan de slag te gaan.

Comments


bottom of page