top of page

WAT

De evaluatie 

Deze wordt gemaakt op basis van vergelijking met benchmarks, maturiteitsschalen en best practices. 

Het eindrapport 

Dit rapport van het assessment geeft het management inzicht in de verbetermogelijkheden en om de impact en efficiëntie van de finance functie te verhogen. De prioriteiten van waar het beleid eventueel moet bijgestuurd worden en welke bijkomende accenten nodig zijn, komen duidelijk naar voor.

bottom of page