top of page

Wat is het future proof assessment?

Het assessment is een objectieve evaluatie van alle facetten van de finance functie. 

 

De evaluatie wordt gemaakt op basis van vergelijking met benchmarks, maturiteitsschalen en best practices. 

 

Met het eindrapport van het assessment heeft het management inzicht in de verbetermogelijkheden en hoe de impact en efficiëntie van de finance functie te verhogen. De prioriteiten van waar het beleid eventueel moet bijgestuurd worden en welke bijkomende accenten nodig zijn, komen duidelijk naar voor.

Het assessment screent alle elementen van de finance functie. 

 

Zo besteden we eerst de nodige aandacht aan de “enablers” van de finance functie: de organisatie en het team, de tools en de onderliggende processen.

De meeste aandacht gaat naar de output en de impact van de finance functie. 

In de screening van het operationeel finance gedeelte gaan we in detail het procure-to-pay, het order-to-cash en de organisatie van de boekhouding en consolidatie analyseren.

Business finance - controlling zeg maar - delen we op in screening van het prestatiemanagement, de budget en forecast cyclus, de management informatie rapportering en de data-analyse.

Natuurlijk hebben we ook aandacht voor gespecialiseerde topics zoals treasury, tax, risk-management, stakeholdersmanagement, enz...

Tenslotte zijn er de actueel gebonden thema’s, zoals de rol van finance in de sustainability uitdagingen van het bedrijf (ESG,...) en de rol van finance in de innovatiekracht van het bedrijf.

bottom of page