Podcast: hoe installeer je een future proof finance functie?
cover.jpg
Is jouw 
finance functie
klaar voor
de toekomst?

Is jouw finance functie future proof?

Hoe weet je als CFO dat je finance functie future proof is? Ben je er zeker van dat de keuzes die je hebt gemaakt een stevig fundament vormen om op verder te bouwen? En dat ze de toekomstige businesspartnerrol van de finance functie garanderen? Hoe zeker ben je ervan dat je medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om wendbaar met voortdurende veranderingen en nieuwe uitdagingen om te gaan? Heb je je processen al ooit gebenchmarkt op efficiëntie en effectiviteit?

Met het future proof assesment reiken we je als CFO de handvaten aan om de werking van de finance functie door te lichten. Op die manier krijg je een beter inzicht in de stappen die je moet zetten richting de finance functie van de toekomst.

Het assessment is een objectieve evaluatie van alle facetten van de finance functie en geeft je inzicht in de verbetermogelijkheden. Je weet onmiddellijk waar u de prioriteiten van jouw beleid kan leggen en welke bijkomende accenten nodig zijn.