top of page

Finance functie van Barco is future proof gecertifieerd

Barco2FutureProofAwardJDB.jpg

Barco is het eerste bedrijf in België dat een certificaat heeft ontvangen voor een future proof finance functie. Het certificaat is de validering van het succesvol doorlopen van een exhaustief assessment dat alle aspecten van de werking van de finance functie onder de loep neemt. Het assessment en certificaat is een initiatief van Financial Media (o.a. uitgever van CFO Magazine), Deloitte en Tilburg University – Tias.

 

“Met de ontwikkeling van het future proof assessment wilden we in eerste instantie een managementtool ontwikkelen die de CFO objectieve feedback over het gevoerde beleid geeft en handvaten aanreikt om het beleid bij te sturen”, zegt Peter De Roeck, managing partner van Financial Media. “In partnership met experts van Deloitte en de universiteit van Tilburg en Tias hebben we anderhalf jaar gebouwd aan het concept dat bestaat uit een uitgebreide survey, workshops ter evaluatie van de antwoorden en onderliggende benchmark en positionering op maturiteitsschalen.”

“Het assessment gaat diep en behelst alle aspecten van de finance functie”, vult Tom Vancauwenberge, verantwoordelijke partner bij Deloitte aan. “Enerzijds nemen we de ‘output’ van de finance functie gedetailleerd onder de loep: van alle elementen in operationeel finance over de verschillende aspecten van business finance tot meer gespecialiseerde topics zoals treasury of fiscaliteit. Daarnaast is er natuurlijk de ‘input’ die finance nodig heeft: mensen, processen, tools. Ook die worden stevig onderzocht en besproken.”

 

Het eindresultaat van deze oefening is een overzichtelijk rapport waar de CFO een duidelijke positionering van de finance functie krijgt met een oplijsting van mogelijke verbeterpunten. “De balans van enerzijds de inzet die we als team moeten leveren om het assessment en de workshops te doorlopen en de output anderzijds is meer dan positief”, zegt Veronique Feys, VP corporate finance bij Barco. Zij nam de coördinatie van de ganse oefening bij Barco op zich. “We hebben de volledige vragenlijst die aan de basis van het assessment ligt verdeeld over alle verantwoordelijken van de subdomeinen. Binnen een periode van 2 weken en met een inspanning van in totaal 3 mandagen (verspreid dus over een aantal medewerkers) waren we klaar voor de eerste workshop. Op zich is deze al zeer leerrijk omdat de assessors doorgraven naar het waarom van het antwoord en de inhoudelijke discussie al op gang trekken.”

 

“Na het volledige assessment krijgt de CFO en het finance team als eerste het eindrapport te horen en te lezen”, zegt Peter De Roeck. “Tot hier is het een ‘interne tool’, maar we sturen het rapport met goedkeuring van het deelnemende team ook door naar een onafhankelijke supervisory board voorgezeten door professoren van de universiteit van Tilburg en verder bestaande uit bestuurders van bedrijven en CFO’s. Die board evalueert en bespreekt de uitkomst van het assessment en kent al dan niet het Future Proof certificaat toe. Het certificaat is geldig voor 2 jaar. Dan moet een nieuw assessment, waarin weer nieuwe insteken en vragen zullen opgenomen worden doorlopen worden. We hopen dat de deelnemende CFO’s de suggesties die ze gekregen hebben ter harte zullen nemen. Future Proof zijn is immers geen eindpunt maar een continu verbeterproces.”

 

Ann Desender, CFO van Barco is bijzonder trots op het certificaat. “Voor ons voelt het certificaat ook echt als een kwaliteitslabel. Onze finance functie is het resultaat van een globaal divers en vooral zeer gedreven team die de lat voor zichzelf steeds hoger legt. Dat dit dan nu resulteert in deze erkenning is zeer gewaardeerd door iedereen in het bedrijf. Maar belangrijker nog is dat iedereen terug nieuwe inzichten en uitdagingen krijgt om ermee aan de slag te gaan.

Ann Desender, CFO   Véronique Feys, VP Corporate Finance

                                

Is jouw finance functie future proof?

Benieuwd of ook jouw finance functie future proof is? Wil je een klaar zicht hebben op de mogelijke verbeterpunten? Ben je er zeker van dat de keuzes die je hebt gemaakt een stevig fundament vormen om op verder te bouwen? En dat ze de toekomstige businesspartnerrol van de finance functie garanderen? Hoe zeker ben je ervan dat je medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om wendbaar met voortdurende veranderingen en nieuwe uitdagingen om te gaan? Heb je je processen al ooit gebenchmarkt op efficiëntie en effectiviteit?

Contacteer ons om zelf een future proof assessment van uw finance functie te doorlopen. We reiken je de handvaten aan om de werking van de finance functie door te lichten. Op die manier krijg je een beter inzicht in de stappen die je moet zetten richting de finance functie van de toekomst. Het assessment is een objectieve evaluatie van alle facetten van de finance functie en geeft je inzicht in de verbetermogelijkheden. Je weet onmiddellijk waar u de prioriteiten van jouw beleid kan leggen en welke bijkomende accenten nodig zijn.

Contact: Peter De Roeck - peter@fm.be - 00 32 498 16 02 45

bottom of page