top of page

Finance functie van ECS2XL is future proof gecertifieerd

In februari ontving ECS2XL het certificaat van de future proof finance functie. Het bevestigt de ambitie van de finance-organisatie van de Zeebrugse dienstverlener in geïntegreerde supplychainlogistiek en intermodale transportoplossingen. “We zouden het assessment zelfs hebben gedaan zonder dat er een certificaat aan vasthing...”

Om een globaal beeld te krijgen van de finance-organisatie besloot het finance team van ECS2XL zichzelf te assessen in het kader van een een Future Proof Finance Functie. Het assessment werd met succes voltooid en het certificaat werd eind februari uitgereikt aan het team. “De reden waarom we hieraan deelnamen? Vooral om te leren, af te toetsen waar we goed in zijn en waar we aan moeten werken”, zegt Head of Finance Administration Caterine Wostyn. Waar liggen de verbeteringspunten? Het assessment vraag natuurlijk ook een inspanning van het finance team. “Het was duidelijk tijdens het eerste kennismakingsgesprek dat het assessment tijd vraagt. Die tijd hebben we ook genomen. We zijn niet te snel gegaan want we wilden alle vragen correct interpreteren en beantwoorden.” Dat beaamt Ines Monbaileu, Head of Taks & Accounting. “In totaal hebben we een kleine week hierop gewerkt. Gezien het resultaat en de inzichten die we finaal hebben gekregen, ging dat relatief snel. We hebben bewust elk team gevraagd om parallel zijn zaken af te dekken.” Belangrijke kanttekening. Op het moment van de oefening was er geen CFO aan de slag. “We hebben het voorgelegd aan de CEO en hij vroeg meteen naar het doel van het assessment. Hij ging snel akkoord toen hij hoorde dat we wilden te weten komen waar we als finance-organisatie staan en waar we verbeteringspunten konden vinden waar we zelf nog niet mee in aanraking waren gekomen. Of om prioriteiten te verleggen als finance team.”

Debat Het assessment zelf bestaat uit het voorbereiden van een dossier – dat het meest doorweegt bij de beslissing – en een face off met de onafhankelijke supervisory board. “Daar wordt bijvoorbeeld de discussie gevoerd waarom een closingproces het actueel aantal werkdagen duurt en of het in lijn ligt met wat de verwachtingen van de business zijn, hoe het er in de sector uitziet. Daar kom je al sneller in een debat met de controller want de supervisory board zoekt de voeling met het bedrijf”, zegt Group Controller

Stijn Vandercammen. “Ook typische businessvragen als wat de impact is van transport komen daarin terug.”

Aan de slag Wat gebeurt nu concreet me de zaken die het team van ECS2XL uit het assessment haalt? “Ik denk spontaan aan de feedback over het meerjarenplan”, vertelt Group CFO Sandrine Bostyn. “Er is zelfs onmiddellijk actie genomen. Het bestond al in de hoofden van finance maar het is meteen op papier gezet. De acties zijn zelfs versneld. Er is geen verbeteringspunt waar we stelden, dit is volledig verkeerd of dit gaan we helemaal niet veranderen. De mentaliteit in het team laat dit ook niet toe. We hebben een ambitieuze mindset en pakken ook de initiatieven die we aangereikt krijgen aan, om finaal te verbeteren. Er zijn heel veel ideeën maar deze externe challenge is een heel interessant gegeven.” En grote gaten zullen er niet zijn, anders had het team het certificaat niet behaald... “Het is een bevestiging van onze performantie en de kwaliteit die we afleveren”, zegt Wostyn. “We hebben dergelijk assessment nooit eerder gedaan, behalve natuurlijk onze jaarlijkse audit door onze bedrijfsrevisor of specifieke audits zoals de aankoopprocedure”, stelt Bostyn. “Bij die laatste weet je natuurlijk al dat er een risico dreigt. Dit assessment geeft je een globaal zicht over jouw finance-organisatie in al haar facetten. Ik raad het collega-CFO’s alvast aan!”

Kommentare


bottom of page